+48 605 090 817
·
[email protected]
·
Pon - Pt 09:00-17:00

Zasiedzenie nieruchomości państwowych – czyli jak zasiedzieć nieruchomość Skarbu Państwa

W drodze zasiedzenia można nabyć prawo własności nieruchomości. Czy można jednak nabyć każdą nieruchomość? Starsze pokolenie kojarzy jeszcze określenie jedności własności państwa i ograniczenia z nim związane. PRL już dawno temu się skończył, ale w skali kraju dalej występują nieruchomości o nieuregulowanym statusie prawnym. Czy zatem współcześnie można nabyć przez zasiedzenie nieruchomość państwa lub jej część?

Zasiedzenie

Zasiedzenie to sposób nabycia prawa rzeczowego np. prawa własności nieruchomości lub służebności gruntowej. Uzyskanie praw rzeczowych na skutek zasiedzenia wymaga upływu czasu (20 lat przy dobrej wierze i 30 lat przy złej wierze posiadacza) oraz sprawowania faktycznego władztwa nad nieruchomością (posiadanie samoistne).

Zasiedzenie użytkowania wieczystego zostało opisane tutaj, zasiedzenie udziału we współwłasnośći opisałem tutaj, a o zasiedzeniu służebności możecie przeczytać tutaj.

Zakaz zasiedzenia własności państwa przed 1990 r.

Do roku 1990 obowiązywały przepisy zakazujące nabycia prawa własności publicznej przez osoby prywatne. Dopiero transformacja ustrojowa doprowadziła do zmiany tego stanu rzeczy. Od 27 maja 1990 roku możliwym jest nabywanie nieruchomości gminnych, a od 1 października 1990 r. można nabyć przez zasiedzenie nieruchomości państwowe (Skarbu Państwa).

Jaki obliczyć upływ terminu zasiedzenia?

Obowiązujące przepisy pozwalają na doliczenie czasu posiadania nieruchomości sprzed daty uchylenia zakazu nabywania nieruchomości państwowych, jednakże nie może prowadzić to do skrócenia czasu zasiedzenia o więcej niż połowę.

Przykładowo osoba, która weszła w posiadanie nieruchomości państwowej w 1985 r. będzie mogła doliczyć okres 5 lat do czasu niezbędnego do zasiedzenia nieruchomości. W praktyce najszybszym możliwym terminem zasiedzenia nieruchomości publicznych będących w posiadaniu osób prywatnych przed 1990 r. będzie odpowiednio rok 2000 dla posiadaczy pozostających w dobrej wierze i rok 2005 dla posiadaczy w złej wierze.

Ponadto należy pamiętać o możliwości przerwania biegu terminu zasiedzenia na skutek czynności państwa będącego właścicielem danej nieruchomości. Wspomniane czynności mogą udaremnić zasiedzenie. Nie można również z pola widzenia tracić dowodów mogących świadczyć o braku posiadania samoistnego przez osobę prywatną.

Praktyczne uwagi do wniosku o zasiedzenie znajdziecie w tym wpisie.

We wszystkich kwestiach związanych z zasiedzeniem nieruchomości państwowych profesjonalną pomoc prawną świadczy Kancelaria Migała we Wrocławiu. Zapraszam do kontaktu.