+48 605 090 817
·
[email protected]
·
Pon - Pt 09:00-17:00

Kancelaria Adwokacka Marcel Migała

Jestem adwokatem od lat zawodowo związanym z Wrocławiem.  W mojej dotychczasowej praktyce zajmowałem się prowadzeniem sporów sądowych i obsługą prawną przedsiębiorców. Jestem zdania, że rodzina to ostoja naszego życia, a przedsiębiorczość jest najlepszą drogą do rozwoju i dobrobytu.

Z doświadczenia wiem, że nieruchomości stanowią fundament majątku rodziny i firmy. Nieruchomości mają kapitalne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb bytowych i przechowania wartości zgromadzonego majątku. Stąd też silnie koncentruję się na prawie nieruchomości, albowiem bezpieczeństwo dobytku rodziny pozwala podejmować się wdrażania nowych odważnych pomysłów w życie. 

Moją ambicją jest udzielenie profesjonalnego wsparcia w wyzwaniach podejmowanych przez Was w biznesie, jak również zapewnienie fachowego wsparcia w układaniu relacji rodzinno-majątkowych. Jestem z Wami w czasie sytuacji kryzysowej i aktywnie przyczyniam się do zbudowania porozumienia, a w razie potrzeby bronię Waszych praw w sądzie. 

Zdobyte doświadczenie pozwoliło mi na wypracowanie metodyki pracy chroniącej dobro rodziny, interes przedsiębiorcy i stabilność majątku. Stąd też pomysł na prowadzenie indywidualnej kancelarii, która ma stanowić środek dla rozwoju przedsiębiorczości i ochrony prawa własności nieruchomości.  

Połączmy siły dla dobra Waszych rodzin i firm. Niech sukces będzie naszym wspólnym przedsięwzięciem.
adw. Marcel Migała 

Marcel Migała Adwokat Wrocław
Obszar praktyki

Kancelaria Adwokacka Wrocław

Prawo nieruchomości

Opracowuję dla Was opinie i rozwiązania prawne w dziedzinie prawa nieruchomości, co obejmuje ustalania stanu prawnego nieruchomości, ochronę prawa własności, podział nieruchomości,  zasiedzenie nieruchomości, zmiany w treści ksiąg wieczystych, ustalenie geodezyjnych granic nieruchomości i inne. W razie potrzeby reprezentuję Was przed organami władzy publicznej i sądami w postępowaniach dotyczących praw do nieruchomości.

Prawo cywilne

Z powodzeniem podejmuję się prowadzenia Waszych sporów cywilnych, które dotyczą rozmaitych spraw: unieważnienie umowy kredytu frankowego, spory na tle umów deweloperskich, wykonanie umowy, naruszenie dóbr osobistych, rękojmia za wady, czy wady oświadczeń woli. W sądzie jestem rzecznikiem Waszych interesów, ale również doradzam Wam w przedmiotowym zakresie i sporządzam umowy.  

Kredyty frankowe

Prowadzę w Waszym imieniu sprawy o unieważnienie i rozliczenie kredytów frankowych. Dążę do skutecznego wyegzekwowania Waszych praw. Przed wytoczeniem powództwa analizuję dla Was umowy kredytów frankowych  i obliczam wysokość Waszych roszczeń wobec banków. Następie składam reklamację do banku i wytaczam powództwo. Reprezentuje Was przed sądami obu instancji, a także przed Sądem Najwyższym.

Prawo spadkowe

Angażuję się w procesy planowania i przeprowadzania sukcesji w przedsiębiorstwach. Kreatywnie wykorzystuję moją interdyscyplinarną wiedzą z zakresu prawa spadkowego, rodzinnego i gospodarczego dla zaplanowania i wdrożenia sukcesji w Twojej firmie. Ponadto reprezentuję Was w sądzie w sprawach spadkowych.

Prawo rodzinne

Pomagam Wam w trudnych sytuacjach życiowych jakimi są spory rodzinne, co obejmuje prowadzenie spraw m.in.: rozwodowych, o podział majątku, o uregulowania władzy rodzicielskiej, o alimenty, o kontakty z małoletnim, a także inne sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa małżeńskiego, rodzinnego i opiekuńczego. Współczuję, doradzam, prowadzę spory sądowe, ale także przygotowuję umowy i porozumienia w tej dziedzinie prawa.

Obsługa prawna firm

Wspieram wasze biznesy nie tylko przed sądem. Zajmuję się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców, która obejmuje bieżące doradztwo prawne, windykację należności, sporządzanie i opiniowanie umów, wsparcie w negocjacjach, zarządzanie sporami pracowniczymi, a także obsługę korporacyjną spółek.

Kancelaria Migała

Jak wygląda współpraca z kancelarią adwokacką?

Poznanie problemu

Na pierwszym spotkaniu poznaję Wasze problemy, a także ustalam potrzeby w związku z zaistniałą sytuacją. Bezpośredni kontakt daje najlepsze możliwości właściwego rozpoznania problemu. Preferuję osobiste spotkania w siedzibie kancelarii co pozwala na prowadzenie rozmowy w komfortowych warunkach i przy zachowaniu poufności. W czasie spotkania zapoznaje się z dokumentami będącymi w Waszej dyspozycji.

Plan
działania

Po analizie zagadnienia przedstawiam możliwe rozwiązania prawne wraz z ich skutkami prawnymi. Następnie przedstawiam plan prowadzenia sprawy wraz z wyceną świadczonych usług i odbieram pełnomocnictwo. W ramach zarekomendowanego planu działania przedstawiam przewidywany przebieg postępowania sądowego wraz z jego kosztami i szacunkowym czasem przebiegu. Jestem nakierowany na zrozumiałe dla Was komunikaty, tak aby nasze ustalenia zostały przez Was dobrze zrozumiałe i przyjęta za własne.

Praca nad sprawą

Rozpoczynam pracę nad sprawą. Gromadzę niezbędne dokumenty, opracowuję zagadnienia prawne, kontaktuję się z urzędami. Po wstępnym opracowaniu sprawy składam odpowiednie pismo w sądzie lub właściwym organie administracji publicznej. Prowadzę w Waszym imieniu korespondencję z sądem, składam niezbędne pisma procesowe. Informuję Was na bieżąco o zmianach w sprawie. Reprezentuję Was w sądzie.

Umów się na konsultacje

Skontaktuj się ze mną w celu omówienia twojej sprawy. Do nawiązania kontaktu możesz wykorzystać poniższy formularz. Opisz w nim proszę Twój problem, przedstaw pytania, a ja skontaktuję się z Tobą w celu ustalenia terminu konsultacji prawnych. Zapraszam do nawiązania współpracy.

  Pomoc prawna Wrocław

  Indywidualna kancelaria adwokacka

  Świadczę pomoc prawną we Wrocławiu w formie indywidualnej kancelarii adwokackiej. Większość prowadzonych przez mnie spraw rozpoznawana jest przed sądami położonymi w województwie Dolnośląskim. Podejmuję się również prowadzenia spraw w sąsiednich województwach Wielkopolsce, Opolskim, Lubuskim. W razie potrzeby jestem gotów też świadczyć pomoc prawną poza obszarem mojej stałej praktyki. Wszystkie zlecenia wykonuję osobiście w celu zapewnienia najwyższych standardów świadczenia usług. Zapewniam Wam bezpośredni kontakt ze mną. Decydując się na współpracę z moją kancelarią zapewniacie sobie indywidualne podejście do świadczenia pomocy prawnej, co przejawia się w dopasowaniu usług do Waszych potrzeb. Nie ograniczam się jednak tylko do pracy indywidualnej, albowiem w realizacji większych przedsięwzięć współpracuję z innymi adwokatami, a także notariuszami i komornikami sądowymi.

  Adwokat sądowy

  Jako adwokat sądowy udzielam Wam pomocy prawnej w sporach sądowych, a zdobyte doświadczenie w występowaniu przed licznymi sądami pozwala mi na wspieraniu Was w walce o wasze słuszne prawa w majestacie sądu. Specjalizuję się w prowadzeniu spraw cywilnych, rodzinnych i gospodarczych. W razie zaistnienia potrzeby u moich stałych Klientów podejmuję się też ich obrony w sprawach karnych. Ochrony prawnej udzielam zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym.

  Należyta staranność

  Możecie ode mnie oczekiwać działania zgodnego z prawem i etyką adwokacką, które będzie zarazem nastawione na wdrożenie skutecznych i nieszablonowych rozwiązań prawnych mających na celu realizację waszych planów dotyczących życia prywatnego i zawodowego. Pomoc prawną świadczę w oparciu o obowiązujący w mojej rodzinie etos pracy i kanon przedsiębiorczości. Dedykowane dla Was usługi polegają na starannej, terminowej, odważnej, przejrzystej, kreatywnej i wytrwałej pracy.

  Powołanie adwokata

  Adwokat spełnia dla Klienta równie pożyteczną funkcję jak lekarz dla pacjenta. Pomoc prawna świadczona przez adwokata ma „uzdrowić” relacje prawne Klienta poprzez uregulowanie jego praw i obowiązków sytuacjach spornych i kryzysowych. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest zwrócenie się po pomoc w sytuacji, gdy problem (spór) jeszcze nie powstał lub jest na początkowym etapie. Przezorne działanie pozwoli Wam na uzyskanie rozeznania w Wasze aktualnej sytuacji, a także pozwoli na określenie szans i ryzyk w danej sytuacji życiowej przed wystąpieniem na drogę sądową. Z doświadczenia wiem, że wcześniejsza reakcja pozwala na zmniejszenie negatywnych konsekwencji, co przekłada się na mniejszy nakład pracy w sprawie, a w ślad za tym mniejsze koszty prowadzenia sporów. Warto zatem skonsultować się przed zawarciem umowy, czy skierowaniem pisma do sądu. Niemniej nie zawsze potrafimy w życiu zachować się w sposób racjonalny, a ilość ludzkich zachowań przekracza wyobrażenia najbardziej roztropnych i doświadczonych. Najlepszym rozwiązaniem jest zatem jak najszybszy kontakt z adwokatem, zwłaszcza gdy otrzymujecie pismo w sprawie, które wymaga ustosunkowania się do niego. 

  Przygotowanie do spotkania

  Przed umówieniem konsultacji w kancelarii należy zgromadzić wszelkie dokumenty mające związek z daną sprawą (umowy, oświadczenia, protokoły, pokwitowania, potwierdzenia przelewów, listy, e-maile). W przypadku toczenia sporu już na drodze sądowej niezbędnym jest zabranie wszelkich dokumentów przekazanych w korespondencji sądowej (także zawiadomienia sądowe, zobowiązania sądowe, załączniki do pism). Jeżeli zdarzenie wywołujące problem miało miejsce w odległej przeszłości, to niezbędnym jest przypomnienie sobie istotnych okoliczności zdarzenia, a nawet spisanie ich w formie notatek. Samo spotkanie nie powinno być dla Was stresujące.

  Konsultacje prawne

  Konsultacje odbywają się o wyznaczonej godzinie, co do zasady pierwsze spotkanie odbywa się w przeciągu jednej do półtorej godziny. Rozmowa z adwokatem ma coś w sobie ze spowiedzi, albowiem tylko szczera rozmowa pozwala na uchwycenie istoty problemu i wyeliminowanie niepożądanych zdarzeń w przyszłości. Jednocześnie macie zagwarantowaną poufność i dyskretność rozmowy. Adwokata obowiązuje tajemnica adwokacka, która jest prawnie chroniona. Co do zasady spotkanie kończy się udzieleniem pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy i podpisaniem umowy zlecenia.

  Wynagrodzenie adwokackie

  Koszty świadczenia pomocy prawnej uzależnione są od charakteru sprawy, jej skomplikowania, niezbędnego nakładu pracy. Co do zasady wynagrodzenie adwokackie ustalane jest indywidualnie. Stosuję różne metody rozliczenia z Klientami. W zakładce cennik znajdziecie więcej informacji o zasadach rozliczenia, stawkach wynagrodzenia, a także zasadach ponoszenia kosztów sądowych.

  Siedziba kancelarii

  Kancelaria znajduje się we Wrocławiu pod adresem ul. Racławicka 15-19/410 (IV piętro), co obrazuje mapa Google na niniejszej stronie. Kancelaria położona jest w biurowcu Budopol, do którego można dotrzeć komunikacją miejską lub samodzielnie samochodem (darmowe miejsca parkingowe znajdują się w okolicach biurowca). Biurowiec wyposażony jest w windy, a także podjazdy dla osób niepełnosprawnych.

  Pisma i umowy

  Przygotowuję dla Was pisma procesowe, umowy i inne dokumenty. Raz przedstawione treści pozostają utrwalone na piśmie. Starannie opracowuję wszelkie pisma i umowy w celu zabezpieczenia Waszych interesów prawnych w przyszłości.

  Reprezentacja w sądzie

  Podejmuję się reprezentowania Waszych interesów w sądzie, tak abyście mieli poczucie obrony Waszych praw i gwarancji wywierania wpływu na przebieg postepowania sądowego. Sąd nie jest nieomylny, a zręczność adwokata może pomóc Wam w odniesieniu sukcesu w sprawie.

  Bieżąca obsługa prawna

  Prowadzę obsługę prawną firm w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa na płaszczyźnie prawnej. Staranne i przezorne działanie pozwala na zwiększenie pomyślności firmy w konkurencji o konsumentów.

  Potrzebujesz doświadczonego adwokata we Wrocławiu?

  Zadzwoń: 605-090-817

  ·   Pon – Pt 09:00-17:00

  Adwokat Wrocław

  Każdy z Was słyszał o adwokatach i ma swoje wyobrażenia na temat tego zawodu. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę na czym polega zawód adwokata i jakie wymierne korzyści można uzyskać poprzez zlecenie prowadzenia swoich spraw profesjonalnemu pełnomocnikowi. Tym bardziej, że nie każdy może być pełnomocnikiem osoby trzeciej w sądzie. Takie uprawnienie z małymi wyjątkami zastrzeżone jest wyłącznie dla adwokatów i radców prawnych. 

  Wymagania stawiane adwokatom

  Adwokat to wykwalifikowany prawnik zajmujący się zawodowo świadczeniem pomocy prawnej. Obowiązki swoje adwokat wykonuje tak w sądzie i urzędach, jak również w kancelarii adwokackiej. Zawód adwokata jest zawodem zaufania publicznego, a co za tym idzie od adwokatów wymaga się odznaczania szczególnymi walorami moralnymi oraz podlegania surowej dyscyplinie zawodowej. Klasyczna droga do zawodu adwokata wymaga ukończenia studiów prawa (5 lat), odbycia aplikacji adwokackiej pod okiem patrona (3 lata), a następnie złożenia egzaminu państwowego (składającego się z 5 bloków tematycznych rozwiązywanych przez 4 dni) i wpisania na listę adwokatów. Długi i złożony proces kształcenia adwokatów ma zapewnić im wiedzę i umiejętności przy świadczeniu pomocy prawnej w praktyce funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Rozpoczęcie praktyki adwokackiej poprzedza złożenie uroczystego ślubowania przed dziekanem okręgowej rady adwokackiej.

  Adwokatura

  Zgodnie z ustawą prawo o adwokaturze adwokaci powołani są do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich. Ogół adwokatów i aplikantów adwokackich stanowi adwokaturę, której członkowie zrzeszeni są w izbach adwokackich ustanowionych dla danego regionu Polski. Zwyczajowo adwokata tytułuje się mianem Mecenasem, a adwokaturę określa się jako Palestra.

  Tradycja zawodowa

  Zawód adwokata ma wielowiekową tradycję, a choć specyfika wykonywania tego zawodu ulegała licznym zmianom to zasady świadczenia pomocy prawnej przez adwokatów pozostawały niezmienne. Adwokaci wspierają obywateli przed sądami już od czasów gdy spory pomiędzy ludźmi przestały być rozstrzygane przy pomocy siły. To właśnie od łacińskich słów ad vocare (przyzwać do pomocy) pochodzi nazwa tego zacnego zawodu.

  Dewiza adwokatury

  Adwokaturze polskiej, której szczególnie bliski jest patriotyzm przyświeca hasło: Prawo, Ojczyzna, Honor. Rozwinięcie tego hasła znajduje się na sztandarze adwokatury, na którym wypisano: Polsce – wierność, Praw i wolności – obrona, Potrzebującym – pomoc.

  Filary adwokatury

  Adwokaci jako profesjonalni pełnomocnicy pełniący zawód zaufania publicznego wykonują swoje zadania w oparciu o: tajemnicę adwokacką, immunitet w zakresie wolności słowa, niezawisły samorząd zawodowy i etykę adwokacką. Jako, że adwokaci są powiernikami tajemnic swoich Klientów to ustawowo zagwarantowana jest ochrona tajemnicy adwokackiej, która chroni poufność rozmów i buduje zaufanie. Rozmowy z Klientami często mają charakter podobny do spowiedzi, co wymaga zachowania bezwzględnej tajemnicy. Adwokat musi pozostać niezależny w swoim działaniu, a zatem nie może być zatrudniony na etacie. Niezależność adwokata i jego oręż w postaci wypowiadanych słów jest chroniony przez immunitet. Ochrona prawna wolności słowa adwokata ma zapewnić skuteczność jego działań w sądzie. Samorząd zawodowy i etyka adwokacka, to filary adwokatury umacniające niezależność adwokatów od zewnętrznych nacisków, a także gwarantujące surową dyscyplinę moralną adwokatury.

  Obowiązki adwokata

  Adwokat jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnoprawnej, która ma chronić jego Klientów przed ewentualnymi pomyłkami. Stanowi to dodatkową gwarancję bezpieczeństwa dla Klientów powierzających adwokatom swoje sprawy majątkowe. Ponadto adwokat ma obowiązek doskonalenia zawodowego (zdobywania wiedzy prawnej), co jest rozliczane przez samorząd zawodowy. Adwokat po wpisaniu na listę adwokatów zyskuje uprawnienie do reprezentowania Klientów przed wszelkimi sądami i urzędami na terenie całej Polski.

  Praktyka adwokacka

  Adwokat Marcel Migała jest członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu i został wpisany na listę adwokatów pod numerem 2164 (https://www.ora.wroc.pl/lista-adwokatow/page/9/?char=M). Moją osobę można zweryfikować w centralnym rejestrze adwokatów prowadzonym przez Naczelną Radę Adwokacką w Warszawie (https://rejestradwokatow.pl/adwokat/migaa-marcel-82825). Siedziba Kancelarii Adwokackiej adwokata Marcela Migały znajduje się we Wrocławiu przy ul. Racławickiej 15-19/410. W ramach mojej praktyki prowadzę sprawy przede wszystkim na terenie województwa Dolnośląskiego i Wielkopolskiego. Z racji przyznanych mi uprawnień podejmuję się również prowadzenia spraw na terenie całej Polski.

  Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu Adwokat Marcel Migała

  Poszukujesz doświadczonego prawnika we Wrocławiu, który z pasją i zaangażowaniem podejdzie do Twojej sprawy? Kancelaria Adwokacka Adwokat Marcel Migała z Wrocławia to miejsce, gdzie znajdziesz profesjonalizm i indywidualne podejście do każdego klienta.

  Kancelaria prawna we Wrocławiu prowadzona jest przez adwokata z wieloletnim doświadczeniem w różnych dziedzinach prawa. Dzięki temu jestem w stanie pomóc w praktycznie każdej sytuacji prawnej, niezależnie od stopnia jej trudności i skomplikowania.

  Jako działający we Wrocławiu prawnik znam lokalne realia. Dbam o to, aby moja pomoc była kompleksowa i dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Zawsze staram się znaleźć najbardziej korzystne rozwiązania, które pozwolą osiągnąć zamierzone cele.

  Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wsparcia prawnika od nieruchomości, spraw cywilnych, karnych, rodzinnych czy gospodarczych – moja Kancelaria Prawna we Wrocławiu to miejsce, gdzie znajdziesz wsparcie na najwyższym poziomie. Dzięki mojej wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu możesz być pewien, że Twoja sprawa jest w dobrych rękach.

  Zapraszam do kontaktu ze mną – doświadczonym adwokatem z Wrocławia. Jestem przekonany, że moja wiedza i profesjonalizm pozwolą sprostać Twoim oczekiwaniom. Jako prawnik z Wrocławia, zawsze jestem gotowy do działania i służę swoją pomocą.