+48 605 090 817
·
[email protected]
·
Pon - Pt 09:00-17:00

Cennik

Adwokat Wrocław - Cennik

Z doświadczenia wiem, że sprawy różnią się od siebie i nie sposób określić z góry wysokości wynagrodzenia adwokackiego. Prowadzenie każdej sprawy wymaga staranności i zaangażowania. Adwokat ponosi również odpowiedzialność za rekomendowane czynności procesowe oraz sposób ich wykonania. Do tego dochodzi zawiłość zagadnień prawnych, wielość czynności dowodowych, a także konkretne oczekiwania klienta co do sposobu wykonania zlecenia. Przy tak wielu zmiennych można jedynie wskazać pewne punkty odniesienia dla ustalenia wysokości wynagrodzenia adwokackiego. 

Dopiero po zapoznaniu się z Waszymi problemami prawnymi i dokumentacją sprawy możliwym jest przedstawienie sposobu rozwiązania problemu i zaproponowanie indywidualnie określonego wynagrodzenia. Ponadto należy pamiętać, że wynagrodzenie adwokackie może zależeć nie tylko od stopnia skomplikowania sprawy, ilości rozpraw, ale również wiąże się z dodatkowymi kosztami stawiennictwa przed sądami położonymi poza siedzibą kancelarii we Wrocławiu.

W celu wstępnego ustalenia wysokości wynagrodzenia istnieje możliwość uprzedniego przesłania dokumentów sprawy na adres e-mail w celu dokonania wstępnej wyceny usługi prawnej.

Kancelaria jako podatnik VAT wystawia paragony i faktury VAT. Ustalona kwota wynagrodzenia adwokackiego zawiera w sobie 23 % podatek VAT. Płatności przyjmowane są zarówno w formie gotówki, jak i przy użyciu karty płatniczej. Co do zasady płatności pobierane są z góry. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. Rozliczenie z klientem może nastąpić w modelu rozliczenia godzinowego (płatność za godzinę roboczą pracy według ustalonej stawki), ryczałtu (z góry określona kwota za prowadzenie sprawy), succes fee (wynagrodzenie obliczone jako procent z kwoty uzyskanej na skutek działań adwokata), a także w systemie mieszanym (łącznie wyżej opisanych modeli rozliczenia).

Wynagrodzenie za jednorazowe konsultacje prawne (1-1,5 h) wynosi od 250 zł do 500 zł (kwoty brutto). W przypadku konsultacji telefonicznych wynagrodzenie powinno zostać opłacone w formie przelewu bankowego przed przeprowadzeniem konsultacji. W przypadku konsultacji w siedzibie kancelarii wynagrodzenie pobierane jest na spotkaniu. 

Odpowiedź na poszczególne pytania prawne stanowi również formę konsultacji prawnych za które pobieram wynagrodzenie. Uważam, że każda praca bez wynagrodzenia jest nieetyczna. Ponadto Klienci powinni być traktowani wedle tych samych zasad w celu zachowania najwyższych standardów świadczenia usług prawnych. 

Punktem odniesienia do ustalenia wysokości wynagrodzenia za prowadzenie spraw majątkowych jest rozporządzenie ministra Sprawiedliwości w sprawie stawek minimalnych, które uzależnia wysokość wynagrodzenia od wartości przedmiotu sporu: 

Stawki minimalne zostały określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015, poz. 1800 z późn. zm.) i co do zasady wynoszą:

  1. do 500 zł – 90 zł;
  2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
  3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
  4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
  5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
  6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
  7. powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
  8. powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
  9. powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

W przypadku spraw o charakterze niemajątkowym takich jak np. sprawy rodzinne zachęcam do bezpośredniego kontaktu w celu ustalenia wysokości wynagrodzenia adwokackiego.

Decydując się na zlecenie prowadzenia sprawy sądowej należy pamiętać o kosztach sądowych i skarbowych, które strona ma obowiązek uiścić, a które nie stanowią dochodu adwokata. Przy przyjmowaniu zlecenia informuje każdorazowo klienta o wysokości opłat publicznoprawnych.

Skorzystaj z mojej pomocy

Zadzwoń: +48 605 090 817

·  Pon – Pt 09:00-17:00

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Powierz swoją sprawę profesjonaliście. Pomogę Ci rozwiązać twoje problemy prawne. Skontaktuj się za pośrednictwem formularza lub zadzwoń.

Zadzwoń:
+48 605 090 817

[email protected] Pon – Pt 09:00-17:00