+48 605 090 817
·
[email protected]
·
Pon - Pt 09:00-17:00

Ile trwa sprawa frankowa i jak przebiega proces? – czyli praktyczne uwagi o sporach frankowych

W polskich sądach spory frankowe nie milkną. Kolejne sprawy frankowe rozpoznawane są przez sądy na korzyść frankowiczów. W zasadzie wszystkie banki udzielające wcześniej kredytów frankowych przegrywają sprawy w sądzie. Niektóre banki decydują się nawet na proponowanie rozwiązań ugodowych, co jednak nie zaspokaja roszczeń frankowiczów. Jak zatem skutecznie dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej?

Sprawa frankowa – co można uzyskać w sądzie?

W pierwszej kolejności należy przypomnieć jakie korzyści przynosi złożenie pozwu do sądu w sprawie frankowej. Frankowicze mogą uzyskać całkowity zwrot lub nadpłatę dotychczas uregulowanych rat spłaty kredytów, jak również mogą uzyskać korzyść na przyszłość, tj. zmianę wysokości niezapłaconych jeszcze rat spłaty kredytu, a nawet umorzenie niespłaconej części kredytu.

Ile czasu na złożenie pozwu?

Termin przedawnienie roszczeń wynosi aktualnie 6 lat. Termin ten został wprowadzony w 2018 r., albowiem wcześniej obowiązywał 10 letni termin przedawnienia roszczeń. Termin przedawnienia obliczany jest dla każdej raty z osobna. Kredytobiorcy mogą skutecznie wytoczyć powództwo za raty płatne do 6 lat wstecz od chwili kiedy dowiedzieli się, że umowa kredytu jest wadliwa (zawiera klauzule abuzywne). Co do zasady świadomość wadliwości umowy może być datowana od chwili złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu lub złożenia reklamacji do umowy kredytu.

Osiągnięcie sukcesu w sprawie wymaga przygotowania i podjęcia skutecznych działań prawnych.

Sprawa frankowa – krok 1 – analiza umowy

Punktem wyjścia jest analiza umowy kredytu wraz z wszystkimi załącznikami. Z doświadczenia wiem, że niezbędne jest też omówienie z klientem okoliczności zawarcia umowy kredytu, co pozwala na wyeliminowanie dodatkowych ryzyk związanych ze spodziewaną linią obrony procesowej banku. Po przeanalizowaniu treści umowy można ocenić zasadność wystąpienia na drogę sądową. W zdecydowanej większości przypadków zasadnym jest podjęcie dalszych kroków prawnych.

Sprawa frankowa – krok 2 – zaświadczenie z banku

Następnym krokiem jest złożenie w banku wniosku o wydanie zaświadczenia w przedmiocie wypłaty i spłaty kredytu. Dokumenty te potwierdzają wysokość spłaconych rat kredytu, stosowane przez bank kursy walut, a w konsekwencji pozwalają na ustalenie wysokości roszczeń frankowiczów. W praktyce na dokumenty oczekuje się około miesiąca czasu. Mając ustaloną wadliwość umowy, a także wysokość żądań można przystąpić do złożenia pozwu w sądzie.

Sprawa frankowa – krok 3 – pozew do sądu i proces

  • złożenie pozwu do sądu,
  • wydanie przez sąd postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia,
  • doręczenie przez sąd pozwu dla banku wraz ze zobowiązaniem do złożenia odpowiedzi na pozew,
  • złożenie do sądu pismo przygotowawcze kredytobiorcy (tzw. replika do odpowiedzi na pozew),
  • rozprawa w sądzie w formie tradycyjnej lub on-line,
  • przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego,
  • rozprawa i wydanie wyroku kończącego postępowanie. 

Przedstawiony przebieg procesu sądowego jest przykładowy. Zdarza się coraz częściej, że sądy odstępują od przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego sądowego, a nawet wydają wyroki na posiedzeniu niejawnym. Dużym ułatwieniem dla kredytobiorców jest przeprowadzanie rozpraw w trybie zdalnym (on-line, e-rozprawa). Ponadto zawsze osobiście dbam o wcześniejsze  przygotowanie klientów do rozpraw. Ostrożnie oceniając należy liczyć się z tym, że sprawa frankowa będzie trwać około 2 lat w pierwszej instancji, a walka o prawomocny wyrok może zająć nawet 3 lata (banki składają zawsze apelacje). Znaczny upływ czasu rekompensują odsetki ustawowe, które zasądzane są w wysokości jakiej nie zapewni żadne bank.

Kancelaria Migała we Wrocławiu specjalizuje się w pomocy frankowiczom. Więcej na temat spraw frankowych możecie przeczytać tutaj, a także w innych wpisach na blogu. Bezpłatnie przeanalizuję Waszą umowę kredytu. Następnie indywidualnie ustalimy dogodne warunki współpracy i rozpoczniemy dochodzenie Waszych roszczeń na drodze sądowej. Zapraszam do kontaktu.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Powierz swoją sprawę profesjonaliście. Pomogę Ci rozwiązać Twoje problemy prawne. Skontaktuj się za pośrednictwem formularza lub zadzwoń.

Zadzwoń:

+48 605 090 817

[email protected] Pon – Pt 09:00-17:00

Ostatnie publikacje

Ugoda z bankiem w sprawie frankowej – czy to się opłaca? 
3 listopada 2023
Prawo zatrzymania w sporach frankowych
2 listopada 2023
Waloryzacja kapitału kredytu – czy frankowicze mogą mieć powody do obaw?
31 października 2023