+48 605 090 817
·
[email protected]
·
Pon - Pt 09:00-17:00

Wysokość odsetek ustawowych w 2023 r. – czyli żaden bank nie naliczy takich odsetek jak sąd

W przypadku opóźnienia w zapłacie należności pieniężnej wierzycielowi przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie. Jest to swoiste wynagrodzenie za korzystanie z kapitału wierzyciela. Odsetki ustawowe są dużo wyższe niż stopy odsetkowe publikowane przez NBP, czy też stosowane przez komercyjne banki.

Odsetki ustawowe za opóźnienie aktualnie wynoszą 12,25 %. Odsetki te należą się wierzycielowi od pierwszego dnia opóźnienia do dnia zapłaty należności pieniężnej przez dłużnika. W sytuacji gdy w sądzie toczy się spór w sprawie o zapłatę odsetki są naliczane za cały czas postępowania. Sąd wydając wyrok zasądza należność wraz z odsetkami.

W transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami zastosowanie mają odsetki ustawowe w transakcjach handlowych, które aktualnie wynoszą 16,75 %. Odsetki te mogą mieć zastosowanie niejako od razu po upływie terminu zapłaty, jak również w przypadku ponad 30 dni opóźnienia w zapłacie w odniesieniu do umów, w których nie ustalono terminu zapłaty. Odsetki ustawowe w transakcjach handlowych są wyższe, albowiem poza wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału mają przeciwdziałać zatorom płatniczym w gospodarce.

Odsetki ustawowe jak sama nazwa wskazuje naliczane są na podstawie ustawy, a zatem nie ma potrzeby umownego regulowania niniejszej kwestii. Natomiast dochodzenie odsetek w sądzie wymaga zgłoszenia takiego żądania, ponieważ sąd nie zasądzi należności nie objętej żądaniem pozwu. W praktyce wyróżnia się jeszcze odsetki maksymalne, odsetki kapitałowe i odsetki podatkowe.  Odsetki jako należności uboczne przedawniają się w terminie 3 lat od dnia wymagalności. Odsetki nie mogą jednak przedawnić się po upływie terminu przedawnienia należności głównej.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Powierz swoją sprawę profesjonaliście. Pomogę Ci rozwiązać Twoje problemy prawne. Skontaktuj się za pośrednictwem formularza lub zadzwoń.

Zadzwoń:

+48 605 090 817

[email protected] Pon – Pt 09:00-17:00

Ostatnie publikacje

Ugoda z bankiem w sprawie frankowej – czy to się opłaca? 
3 listopada 2023
Prawo zatrzymania w sporach frankowych
2 listopada 2023
Waloryzacja kapitału kredytu – czy frankowicze mogą mieć powody do obaw?
31 października 2023