+48 605 090 817
·
[email protected]
·
Pon - Pt 09:00-17:00

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Do nierzadkich sytuacji należy korzystanie z cudzej nieruchomości bez żadnego tytułu prawnego. Właściciel nieruchomości może nie tylko żądać zwrotu jego własności, ale ma również prawo domagać się zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Drugie ze wskazanych uprawnień pozwala na zrekompensowanie strat związanych z korzystaniem z rzeczy przez nieuprawnioną do tego osobę. Kiedy można dochodzić zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości?

Wynagrodzenie czy odszkodowanie?

Pomimo swojej nazwy wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowi formę odszkodowania dla właściciela za pozbawienie go możliwości korzystania z jego własności. Ma to istotne znaczenie w przypadku nieruchomości wykorzystywanych w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wynagrodzenie jako forma odszkodowania nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, a jego naliczenie powinno nastąpić poprzez wystawienie noty księgowej.

Odnośnie wysokości wynagrodzenia należy pamiętać o zastosowaniu stawki rynkowej do określenia jego wartości. W praktyce wysokość wynagrodzenia odpowiada wysokości wcześniej pobieranego czynszu za korzystanie z nieruchomości na podstawie umowy najmu lub dzierżawy.

Kiedy powstaje roszczenie?

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości powstaje w sytuacji, gdy umowa zostaje rozwiązana. Przykładowo po upływie terminu wypowiedzenia najemca dalej korzysta z nieruchomości. W takiej sytuacji od następnego dnia po upływie terminu wypowiedzenia właściciel może naliczać wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Wynagrodzenie można naliczać w przedziałach miesięcznych (podsumowanie na koniec miesiąca) aż do chwili zwrotu nieruchomości do rąk właściciela.

Przedawnienie

Na drodze sądowej można dochodzić wynagrodzenia za bezumowne korzystanie w terminie jednego roku od chwili zwrotu nieruchomości. Po tym terminie nie można skutecznie dochodzić zapłaty należności z tego tytułu.

Niezależnie od powyższej zasady wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości jako odszkodowanie przedawnia się zgodnie z ogólnymi terminami przedawnienia, tj. 6 lat dla roszczeń osób fizycznych i 3 lat dla roszczeń przedsiębiorców.

Kancelaria Migała we Wrocławiu świadczy usługi prawne z zakresu prawa nieruchomości i prawa cywilnego, w tym reprezentuje Klientów w sporach sądowych dotyczących nieruchomości. W przypadku problemów dotyczących zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości zapraszam do kontaktu.