+48 605 090 817
·
[email protected]
·
Pon - Pt 09:00-17:00

Odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary umożliwia skazanemu wcześniejsze opuszczenie zakładu karnego. Udzielając warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary Sąd wyznacza skazanemu okres próby, w których musi się odpowiednio zachowywać i spełniać nałożone na niego obowiązki pod groźbą powrotu do zakładu karnego. Jeśli skazany dopuści się pewnych zachowań lub nie wypełni nałożonych na niego obowiązków w okresie próby oraz w terminie 6 miesięcy od ich upływu Sąd penitencjarny może odwołać warunkowe zwolnienie i orzec o powrocie skazanego do zakładu karnego.

Kiedy Sąd musi odwołać warunkowe przedterminowe zwolnienie

Pewny rodzaj naruszeń skutkuje obowiązkiem odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia. Są to sytuacje, w których Sąd penitencjarny nie ma żadnego wyboru i musi odwołać przedterminowe zwolnienie. Takie sytuacje występują, gdy:

  1. zwolniony w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania,
  2. zwolniony, skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą, w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą.

Warto nadmienić, że jeśli dojdzie do któryś z wyżej opisanych sytuacji, ale Sąd penitencjarny nie wyda orzeczenia o odwołaniu warunkowego zwolnienia w okresie trwania okresu próby oraz w terminie 6 miesięcy po zakończeniu tego okresu, to zwolniony, nie trafi ponownie do zakładu karnego.

Kiedy Sąd może odwołać warunkowe przedterminowe zwolnienie

Pewny rodzaj naruszeń skutkuje natomiast sytuacjami, w których Sąd będzie mógł odwołać przedterminowe warunkowe zwolnienie. W takich sytuacjach skazany będzie miał możliwość przekonania Sądu, żeby jednak dał mu ponowną szansę i pozwolił nadal korzystać z przedmiotowej instytucji.

Sąd będzie miał możliwości odwołania przedterminowego warunkowego zwolnienia, gdy:

  1. zwolniony w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności popełnił inne przestępstwo, w tym i wykroczenie, lub została orzeczona wobec niego kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem, ograniczenia wolności lub grzywna,
  2. zwolniony uchyla się od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, przepadku lub środków kompensacyjnych.

Posiedzenie w przedmiocie odwołania przedterminowego warunkowego zwolnienia

W posiedzeniu w przedmiocie odwołania przedterminowego warunkowego zwolnienia bierze udział prokurator. Skazany oraz jego obrońca mogą brać w nim udział, ale nie muszą. Zatem brak stawiennictwa skazanego oraz jego obrońcy nie będzie stanowił przeszkody dla sądu do wydania orzeczenia.

W posiedzeniu będzie też mógł brać udział kurator sądowy.

Na postanowienie w przedmiocie odwołania warunkowego zwolnienia przysługuje zażalenie.

Więcej o warunkowym przedterminowym zwolnieniu przeczytasz tutaj.

Kancelaria Migała we Wrocławiu świadczy pomoc prawną z zakresu prawa karnego, w tym występuje jako obrońca przed sądami penitencjarnymi. W przypadku problemów w uzyskaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia z zakładu karnego lub jego odwołania zapraszam do kontaktu.

Wpis powstał przy współpracy z Kancelarią Adwokacką AGK, która jest stałym współpracownikiem Kancelarii Migała we Wrocławiu.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Powierz swoją sprawę profesjonaliście. Pomogę Ci rozwiązać Twoje problemy prawne. Skontaktuj się za pośrednictwem formularza lub zadzwoń.

Zadzwoń:

+48 605 090 817

[email protected] Pon – Pt 09:00-17:00

Ostatnie publikacje

Ugoda z bankiem w sprawie frankowej – czy to się opłaca? 
3 listopada 2023
Prawo zatrzymania w sporach frankowych
2 listopada 2023
Waloryzacja kapitału kredytu – czy frankowicze mogą mieć powody do obaw?
31 października 2023