+48 605 090 817
·
[email protected]
·
Pon - Pt 09:00-17:00

Odpowiedzialność za długi spadkowe – czyli jak zmienia się zakres odpowiedzialności za długi spadkowe

Spadek to nie tylko majątek pozostawiony przez spadkodawcę, ale również nie spłacone przez niego długi. Decydują się na przyjęcie spadku należy zweryfikować jakie długi obciążają spadek. Przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu spadku warto też uświadomić sobie jak będzie kształtować zakres mojej odpowiedzialności za odziedziczone długi.

Odpowiedzialność za długi – przed przyjęciem spadku

Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca odpowiada za długi spadkowe jedynie ze spadku. Oznacza to, że wierzyciele spadkobiercy nie mogą kierować roszczeń do osobistego majątku spadkobiercy. Ewentualne postępowanie egzekucyjne może być skierowane tylko do składników masy spadkowej.

Odpowiedzialność za długi – po przyjęciu spadku wprost

Przyjęcie spadku na skutek złożonego oświadczenia lub upływu 6 miesięcznego terminu do jego złożenia zmienia zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Od chwili przyjęcia wprost spadku spadkobierca odpowiada za długi spadkowe całym swoim osobistym majątkiem. W konsekwencji wierzyciele spadkobiercy mogą skierować egzekucję również do majątku spadkobiercy nie stanowiącego części spadku.

Odpowiedzialność za długi – po przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza

W przypadku przyjęcia spadku wraz z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca będzie ponosić odpowiedzialność całym swoim majątkiem, jednakże odpowiedzialność ta będzie limitowana wartością stanu czynnego spadku. Innymi słowy odpowiedzialność spadkobiercy będzie ograniczona do wysokości aktywów spadku jakie odziedziczył. Jednocześnie wierzyciele spadkobiercy będą mogli dalej kierować egzekucję do osobistego majątku spadkobiercy, a ograniczeniu będzie podlegać jedynie dochodzona kwota.

Pamiętajcie, że przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza wywoła skutki prawne o ile zostanie sporządzony spis inwentarza albo wykaz inwentarza. Spadkobiercy muszą sami zadbać o sporządzenie spisu inwentarza, co zostaje przeprowadzone w sformalizowany sposób. Samodzielne spisanie składników masy spadkowej na niewiele się zda.

Dział spadku a odpowiedzialność za długi spadkowe

Do czasu przeprowadzenia działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Dopiero przeprowadzenie działu spadku prowadzi do rozdzielenie odpowiedzialności na poszczególnych spadkobierców w proporcjach odpowiadających nabytych przez składników masy spadkowej. Pamiętajcie, że w postępowaniu sądowym o dział spadku sąd podzieli jedynie majątek czynny (aktywa) spadku. Szczegółowy podział długów spadkowych, a także ułożenie relacji z wierzycielami spadkodawcy wymaga zawarcia dodatkowego porozumienia (umowy).

Kancelaria Migała we Wrocławiu świadczy pomoc prawną w zakresie postępowań spadkowych. W razie potrzeby jestem gotów pomóc Wam w postępowaniach sądowych dotyczących spadku, w tym czynności spisu inwentarza, działu spadku, odrzucenia spadku.