+48 605 090 817
·
[email protected]
·
Pon - Pt 09:00-17:00

Ile kosztuje sprawa frankowa? – czyli ile muszę zainwestować w spór z bankiem

Dochodzenie roszczeń związanych z umową kredytu frankowe wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów. Opłaty te nie są jednak wysokie. Wynagrodzenie adwokata i termin jego zapłaty może zostać również ustalone na dogodnych dla obu stron zasadach. Ile zatem trzeba zainwestować w proces z bankiem żeby odzyskać swoje pieniądze i uniezależnić się od kursu franka szwajcarskiego? 

Koszt zaświadczenia z banku

Złożenie pozwu do sądu wymaga zgromadzenia niezbędnych dokumentów potwierdzających wypłatę kredytu, wysokość spłaty kredytu, a także kursów waluty stosowanej przez bank. Dokumenty sporządzane są przez banki na wniosek kredytobiorców. Banki pobierają opłatę za wydanie dokumentów średnio w kwocie od 100 do 300 zł.

Koszty sprawy frankowej – zasada zwrotu kosztów procesu

Zasadą procesu cywilnego jest, że strona przegrywająca spór zwraca stronie wygrywającej koszty postępowania, w tym koszty zastępstwa procesowego. W wyroku kończącym postępowanie sąd orzeka zatem o obowiązku zwrotu kosztów sądowych, tj. opłat sądowych w pełnej wysokości, a wynagrodzenia adwokackiego w wysokości ustalonej na podstawie urzędowej taryfy (rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości). Banki są wypłacalne, a zatem nie ma podstaw do obawiania się o rozliczenie kosztów procesu. Na początku sporu sądowego niezbędne jest jednak zainwestowanie w tę sprawę, tj. opłacenia opłat sądowych.

Opłaty sądowe przed sądem I instancji

Opłata sądowa od pozwu wynosi 1 000 zł. Jednocześnie kredytobiorca ma obowiązek uiścić opłatę skarbową od udzielonego pełnomocnictwa w kwocie 17 zł. Opłaty te uiszczane są z góry. W praktyce należy liczyć się jeszcze z koniecznością uiszczenia opłaty w kwocie około 1 500 zł tytułem zaliczki na poczet opinii biegłego sądowego. W przypadku oddalenia wniosku o zabezpieczenie frankowicz może złożyć zażalenie na niniejsze postępowanie co będzie wymagać uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 100 zł (uzasadnienie + zażalenie).  Opłaty te uiszczane są już w toku postępowania.

Wynagrodzenie adwokata

Wygrana z bankiem w sporze sądowym wymaga ponad przeciętnego nakładu pracy prawnika. Rynkowy standard wynagrodzenia w sprawach frankowych zakłada zapłatę z góry zaliczki za prowadzenie sprawy, przelewu kosztów zastępstwa procesowego i sowitej prowizji za sukces w sprawie ustalanej jako procent od wygranej kwoty i zredukowanego zadłużenia. Szczegółowe zasady wynagrodzenia adwokackiego ustalane są indywidualnie z klientem w zależności od wysokości dochodzonych roszczeń za okres wstecz i wysokości wartości kredytu pozostałego do spłaty.

Jakie warunki współpracy w sprawach frankowych proponuje Kancelaria Migała we Wrocławiu?

  • Bezpłatną analizę umowy kredytu i pozostałej dokumentacji
  • Bezpłatną pomoc przy pozyskaniu zaświadczenia z banku
  • Bezpłatne obliczenie wysokości roszczeń frankowiczów
  • Bezpłatne złożenie reklamacji do banku
  • Indywidualne prowadzenie sprawy
  • Dogodne dla Klienta zasady zapłaty wynagrodzenia adwokackiego

Stosowany przez Kancelarię Migała we Wrocławiu model wynagrodzenia zakłada zapłatę honorarium adwokackiego po zakończeniu sporu sądowego. Jedynie część wynagrodzenia pobierana jest z góry, a pozostała przeważająca część wynagrodzenia pobierana jest bezpośrednio od banku. Ponadto premia za sukces w sprawie liczona jest od kwoty realnego przysporzenia majątkowego frankowiczów, a nie od kwoty wskazanej w wyroku sądu, która nie uwzględnia obowiązku zwrotu kapitału kredytu. Success fee (prowizja za sukces w sprawie) rozliczane jest po uregulowaniu należności przez bank. Proponowany model współpracy pozwala na przystąpienie do sporu bez konieczności nadmiernego inwestowania pieniędzy w spór sądowy.

Apelacja – opłaty przed sądem II instancji

Opłata sądowa od apelacji w sprawie frankowej wynosi 1 000 zł.

Podsumowanie

Minimalne koszty sporu sądowego z bankiem na początku postępowania to kwota 1 317 zł (300 zł opłata za zaświadczenie z banku + 1 000 zł opłata sądowa od pozwu + 17 zł opłata skarbowa od pełnomocnictwa). Do tego należy doliczyć wynagrodzenie adwokackie, przy czym jego wysokość oraz termin zapłaty są ustalane indywidualnie. Koszty rozpoczęcia sporu z bankiem są znacznie niższe niż spodziewanych korzyści.

Zawsze należy mieć na uwadze element ryzka, albowiem żaden odpowiedzialny pełnomocnik nie zagwarantuje 100% skuteczności pozwu. Jednocześnie ryzyko przegranej nie jest znaczne. Zgodnie z najnowszymi statystykami około 95 – 98 % spraw frankowych rozstrzygana jest na korzyść frankowiczów.

Niedogodność może stanowić czas oczekiwania na wyrok sądu, jednakże niedogodność ta jest częściowo rekompensowana przez przyznanie odsetek ustawowych i zabezpieczenie powództwa (zawieszenie obowiazku spłaty). Warto zatem rozpatrzeć spór sądowy jako formę inwestycji zwłaszcza w dobie szalejącej inflacji i wysokiego kursu franka szwajcarskiego.

Kancelaria Migała we Wrocławiu specjalizuje się w pomocy frankowiczom. Więcej na temat spraw frankowych możecie przeczytać tutaj, a także w innych wpisach na blogu. Bezpłatnie przeanalizuję Waszą umowę kredytu. Następnie indywidualnie ustalimy dogodne warunki współpracy i rozpoczniemy dochodzenie Waszych roszczeń na drodze sądowej. Zapraszam do kontaktu.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Powierz swoją sprawę profesjonaliście. Pomogę Ci rozwiązać Twoje problemy prawne. Skontaktuj się za pośrednictwem formularza lub zadzwoń.

Zadzwoń:

+48 605 090 817

[email protected] Pon – Pt 09:00-17:00

Ostatnie publikacje

Ugoda z bankiem w sprawie frankowej – czy to się opłaca? 
3 listopada 2023
Prawo zatrzymania w sporach frankowych
2 listopada 2023
Waloryzacja kapitału kredytu – czy frankowicze mogą mieć powody do obaw?
31 października 2023