+48 605 090 817
·
[email protected]
·
Pon - Pt 09:00-17:00

Ile kosztuje sprawa frankowa? – czyli ile muszę zainwestować w spór z bankiem

Dochodzenie roszczeń związanych z umową kredytu frankowe wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów. Opłaty te nie są jednak wysokie. Wynagrodzenie adwokata i termin jego zapłaty może zostać również ustalone na dogodnych dla obu stron zasadach. Ile zatem trzeba zainwestować w proces z bankiem żeby odzyskać swoje pieniądze i uniezależnić się od kursu franka szwajcarskiego? 

Koszt zaświadczenia z banku

Złożenie pozwu do sądu wymaga zgromadzenia niezbędnych dokumentów potwierdzających wypłatę kredytu, wysokość spłaty kredytu, a także kursów waluty stosowanej przez bank. Dokumenty sporządzane są przez banki na wniosek kredytobiorców. Banki pobierają opłatę za wydanie dokumentów średnio w kwocie od 100 do 300 zł.

Koszty sprawy frankowej – zasada zwrotu kosztów procesu

Zasadą procesu cywilnego jest, że strona przegrywająca spór zwraca stronie wygrywającej koszty postępowania, w tym koszty zastępstwa procesowego. W wyroku kończącym postępowanie sąd orzeka zatem o obowiązku zwrotu kosztów sądowych, tj. opłat sądowych w pełnej wysokości, a wynagrodzenia adwokackiego w wysokości ustalonej na podstawie urzędowej taryfy (rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości). Banki są wypłacalne, a zatem nie ma podstaw do obawiania się o rozliczenie kosztów procesu. Na początku sporu sądowego niezbędne jest jednak zainwestowanie w tę sprawę, tj. opłacenia opłat sądowych.

Opłaty sądowe przed sądem I instancji

Opłata sądowa od pozwu wynosi 1 000 zł. Jednocześnie kredytobiorca ma obowiązek uiścić opłatę skarbową od udzielonego pełnomocnictwa w kwocie 17 zł. Opłaty te uiszczane są z góry. W praktyce należy liczyć się jeszcze z koniecznością uiszczenia opłaty w kwocie około 1 500 zł tytułem zaliczki na poczet opinii biegłego sądowego. W przypadku oddalenia wniosku o zabezpieczenie frankowicz może złożyć zażalenie na niniejsze postępowanie co będzie wymagać uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 100 zł (uzasadnienie + zażalenie).  Opłaty te uiszczane są już w toku postępowania.

Wynagrodzenie adwokata

Wygrana z bankiem w sporze sądowym wymaga ponad przeciętnego nakładu pracy prawnika. Rynkowy standard wynagrodzenia w sprawach frankowych zakłada zapłatę z góry zaliczki za prowadzenie sprawy, przelewu kosztów zastępstwa procesowego i sowitej prowizji za sukces w sprawie ustalanej jako procent od wygranej kwoty i zredukowanego zadłużenia. Szczegółowe zasady wynagrodzenia adwokackiego ustalane są indywidualnie z klientem w zależności od wysokości dochodzonych roszczeń za okres wstecz i wysokości wartości kredytu pozostałego do spłaty.

Jakie warunki współpracy w sprawach frankowych proponuje Kancelaria Migała we Wrocławiu?

  • Bezpłatną analizę umowy kredytu i pozostałej dokumentacji
  • Bezpłatną pomoc przy pozyskaniu zaświadczenia z banku
  • Bezpłatne obliczenie wysokości roszczeń frankowiczów
  • Bezpłatne złożenie reklamacji do banku
  • Indywidualne prowadzenie sprawy
  • Dogodne dla Klienta zasady zapłaty wynagrodzenia adwokackiego

Stosowany przez Kancelarię Migała we Wrocławiu model wynagrodzenia zakłada zapłatę honorarium adwokackiego po zakończeniu sporu sądowego. Jedynie część wynagrodzenia pobierana jest z góry, a pozostała przeważająca część wynagrodzenia pobierana jest bezpośrednio od banku. Ponadto premia za sukces w sprawie liczona jest od kwoty realnego przysporzenia majątkowego frankowiczów, a nie od kwoty wskazanej w wyroku sądu, która nie uwzględnia obowiązku zwrotu kapitału kredytu. Success fee (prowizja za sukces w sprawie) rozliczane jest po uregulowaniu należności przez bank. Proponowany model współpracy pozwala na przystąpienie do sporu bez konieczności nadmiernego inwestowania pieniędzy w spór sądowy.

Apelacja – opłaty przed sądem II instancji

Opłata sądowa od apelacji w sprawie frankowej wynosi 1 000 zł.

Podsumowanie

Minimalne koszty sporu sądowego z bankiem na początku postępowania to kwota 1 317 zł (300 zł opłata za zaświadczenie z banku + 1 000 zł opłata sądowa od pozwu + 17 zł opłata skarbowa od pełnomocnictwa). Do tego należy doliczyć wynagrodzenie adwokackie, przy czym jego wysokość oraz termin zapłaty są ustalane indywidualnie. Koszty rozpoczęcia sporu z bankiem są znacznie niższe niż spodziewanych korzyści.

Zawsze należy mieć na uwadze element ryzka, albowiem żaden odpowiedzialny pełnomocnik nie zagwarantuje 100% skuteczności pozwu. Jednocześnie ryzyko przegranej nie jest znaczne. Zgodnie z najnowszymi statystykami około 95 – 98 % spraw frankowych rozstrzygana jest na korzyść frankowiczów.

Niedogodność może stanowić czas oczekiwania na wyrok sądu, jednakże niedogodność ta jest częściowo rekompensowana przez przyznanie odsetek ustawowych i zabezpieczenie powództwa (zawieszenie obowiazku spłaty). Warto zatem rozpatrzeć spór sądowy jako formę inwestycji zwłaszcza w dobie szalejącej inflacji i wysokiego kursu franka szwajcarskiego.

Kancelaria Migała we Wrocławiu specjalizuje się w pomocy frankowiczom. Więcej na temat spraw frankowych możecie przeczytać tutaj, a także w innych wpisach na blogu. Bezpłatnie przeanalizuję Waszą umowę kredytu. Następnie indywidualnie ustalimy dogodne warunki współpracy i rozpoczniemy dochodzenie Waszych roszczeń na drodze sądowej. Zapraszam do kontaktu.