+48 605 090 817
·
[email protected]
·
Pon - Pt 09:00-17:00

Dozór elektroniczny

Skazany na karę pozbawienia wolności nie zawsze będzie zobligowany do jej odbycia w zakładzie karnym. W niektórych sytuacjach możliwe jest ubieganie się o odbycie kary pozbawienia wolności w warunkach domowych, czyli w systemie dozoru elektronicznego. Kiedy skazany może odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego?

Na czym polega dozór elektroniczny, czyli tzw. bransoletka

Osoba, która odbywa karę w systemie dozoru elektronicznego zobowiązana jest nosić nadajnik radiowy (tzw. bransoletkę) połączony z urządzeniem monitorującym, które musi zostać zainstalowane w jego miejscu zamieszkania.

W trakcie odbycia kary skazany jest zobowiązany przebywać w miejscu zamieszkania w określonych godzinach, które ustala sąd. Naruszenie tych godzin skutkuje rejestracją w systemie i powiadomieniem kuratora oraz sądu.

Tak jak wskazano wyżej, w orzeczeniu sąd określa godziny, w których skazany ma znajdować się w miejscu zamieszkania. Pozostałe godziny mają na celu podjęcie pracy, załatwienie spraw osobistych, czy uczestnictwo w liturgii i spotkaniach z najbliższymi. Tym samym pomimo ograniczeń skazany jest w stanie normalnie funkcjonować w społeczeństwie.

Kiedy można ubiegać się o dozór elektroniczny

Odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego może zostać wydane, gdy orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 1 roku i 6 miesięcy albo wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności w wymiarze niższym niż 3 lata i któremu do odbycia w zakładzie karnym pozostała część tej kary w wymiarze nie większym niż 6 miesięcy.

Dodatkowo muszą być spełnione dalsze warunki, tj.:

  1. odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie szczególne względy wskazujące, że w razie odbycia kary w tym systemie nie zostaną osiągnięte cele kary,
  2. skazany posiada określone miejsce stałego pobytu,
  3. osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę na odbycie kary w takim systemie,
  4. odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne.

Dla Sądu bardzo istotne jest, czy cel kary zostanie osiągnięty poprzez odbycie jej w systemie dozoru elektronicznego. Dlatego też Sąd bada m.in. czy skazany ma stałą pracę, jaką ma opinię, czy był uprzednio karny, jaki ma stosunek do popełnionego czynu i jaki prowadził dotychczasowy tryb życia. Istotne jest zatem właściwe przedstawienie sądowi sytuacji życiowej i wskazanie, że system dozoru elektronicznego pozwoli wypełnić cele kary.

Posiedzenie w przedmiocie dozoru elektronicznego

W posiedzeniu w przedmiocie dozoru elektronicznego bierze udział prokurator. Skazany oraz jego obrońca mogą brać w nim udział, ale nie muszą. Zatem brak stawiennictwa skazanego oraz jego obrońcy nie będzie stanowił przeszkody dla sądu do wydania orzeczenia.

W posiedzeniu będzie też mógł brać udział kurator sądowy.

Na postanowienie w przedmiocie dozoru elektronicznego przysługuje zażalenie.

Kancelaria Migała we Wrocławiu świadczy pomoc prawną z zakresu prawa karnego, w tym występuje jako obrońca przed sądami penitencjarnymi. W przypadku problemów w uzyskaniu zgody na odbywanie kary w formie dozoru elektronicznego zapraszam do kontaktu.

Wpis powstał przy współpracy z Kancelarią Adwokacką AGK, która jest stałym współpracownikiem Kancelarii Migała we Wrocławiu.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Powierz swoją sprawę profesjonaliście. Pomogę Ci rozwiązać Twoje problemy prawne. Skontaktuj się za pośrednictwem formularza lub zadzwoń.

Zadzwoń:

+48 605 090 817

[email protected] Pon – Pt 09:00-17:00

Ostatnie publikacje

Ugoda z bankiem w sprawie frankowej – czy to się opłaca? 
3 listopada 2023
Prawo zatrzymania w sporach frankowych
2 listopada 2023
Waloryzacja kapitału kredytu – czy frankowicze mogą mieć powody do obaw?
31 października 2023