+48 605 090 817
·
[email protected]
·
Pon - Pt 09:00-17:00

Dozór elektroniczny

Skazany na karę pozbawienia wolności nie zawsze będzie zobligowany do jej odbycia w zakładzie karnym. W niektórych sytuacjach możliwe jest ubieganie się o odbycie kary pozbawienia wolności w warunkach domowych, czyli w systemie dozoru elektronicznego. Kiedy skazany może odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego?

Na czym polega dozór elektroniczny, czyli tzw. bransoletka

Osoba, która odbywa karę w systemie dozoru elektronicznego zobowiązana jest nosić nadajnik radiowy (tzw. bransoletkę) połączony z urządzeniem monitorującym, które musi zostać zainstalowane w jego miejscu zamieszkania.

W trakcie odbycia kary skazany jest zobowiązany przebywać w miejscu zamieszkania w określonych godzinach, które ustala sąd. Naruszenie tych godzin skutkuje rejestracją w systemie i powiadomieniem kuratora oraz sądu.

Tak jak wskazano wyżej, w orzeczeniu sąd określa godziny, w których skazany ma znajdować się w miejscu zamieszkania. Pozostałe godziny mają na celu podjęcie pracy, załatwienie spraw osobistych, czy uczestnictwo w liturgii i spotkaniach z najbliższymi. Tym samym pomimo ograniczeń skazany jest w stanie normalnie funkcjonować w społeczeństwie.

Kiedy można ubiegać się o dozór elektroniczny

Odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego może zostać wydane, gdy orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 1 roku i 6 miesięcy albo wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności w wymiarze niższym niż 3 lata i któremu do odbycia w zakładzie karnym pozostała część tej kary w wymiarze nie większym niż 6 miesięcy.

Dodatkowo muszą być spełnione dalsze warunki, tj.:

  1. odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie szczególne względy wskazujące, że w razie odbycia kary w tym systemie nie zostaną osiągnięte cele kary,
  2. skazany posiada określone miejsce stałego pobytu,
  3. osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę na odbycie kary w takim systemie,
  4. odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne.

Dla Sądu bardzo istotne jest, czy cel kary zostanie osiągnięty poprzez odbycie jej w systemie dozoru elektronicznego. Dlatego też Sąd bada m.in. czy skazany ma stałą pracę, jaką ma opinię, czy był uprzednio karny, jaki ma stosunek do popełnionego czynu i jaki prowadził dotychczasowy tryb życia. Istotne jest zatem właściwe przedstawienie sądowi sytuacji życiowej i wskazanie, że system dozoru elektronicznego pozwoli wypełnić cele kary.

Posiedzenie w przedmiocie dozoru elektronicznego

W posiedzeniu w przedmiocie dozoru elektronicznego bierze udział prokurator. Skazany oraz jego obrońca mogą brać w nim udział, ale nie muszą. Zatem brak stawiennictwa skazanego oraz jego obrońcy nie będzie stanowił przeszkody dla sądu do wydania orzeczenia.

W posiedzeniu będzie też mógł brać udział kurator sądowy.

Na postanowienie w przedmiocie dozoru elektronicznego przysługuje zażalenie.

Kancelaria Migała we Wrocławiu świadczy pomoc prawną z zakresu prawa karnego, w tym występuje jako obrońca przed sądami penitencjarnymi. W przypadku problemów w uzyskaniu zgody na odbywanie kary w formie dozoru elektronicznego zapraszam do kontaktu.

Wpis powstał przy współpracy z Kancelarią Adwokacką AGK, która jest stałym współpracownikiem Kancelarii Migała we Wrocławiu.